Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб в Самгородоцькій територіальній громаді

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення

"Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб  в Самгородоцькій територіальній громаді

 

Регуляторний орган - виконавчий комітет Самгородоцької сільської ради

Розробник документа  - виконавчий комітет Самгородоцької сільської ради 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

У зв'язку з прийняттям      Податкового кодексу України реформується система справляння місцевих податків та зборів.

З 1 січня 2012 року,  у відповідності до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України",  визначаються нові правила застосування спрощеної  системи оподаткування, обліку та звітності і сплати єдиного податку.

Повноваження сільських рад щодо встановлення ставок єдиного податку   визначаються ст. 12 Податкового кодексу України.

2. Визначення завдань державного регулювання.

Завданням прийняття даного регуляторного акту є встановлення в Самгородоцькій територіальній громаді  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб  відповідно до визначених  Податковим кодексом України платників податку, в межах граничних розмірів ставок, та забезпечення збільшення надходжень до сільського бюджету.

 

3. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених завдань у разі прийняття запропонованого регуляторного  акту.

Прийняття зазначеного регуляторного акту забезпечить належне справляння зазначеного податку та надходження його до сільського бюджету в прогнозованих обсягах.

 

4. Термін дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов'язковим до застосування на території сільської ради та має необмежений термін дії. За умови  внесення змін до Податкового кодексу України в частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і справляння єдиного податку  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

5. Заходи відстеження регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності вказаного рішення буде проведено через рік після набранні чинності даного акта.

 

6. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій.

Повний зміст проекту регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на сайті Самгородоцької сільської ради - http://krr.org.ua/admin

 

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення (з  "09" грудня 2011 року до  "30" грудня 2011 року) за адресою:

Вінницька обл., Козятинський р-н., c.Самгородок, вул. Леніна 48, тел. 35-3-42, 35-3-45.